ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

บทความปีพระสงฆ์

Photobucket

บทความปีพระสงฆ์

บทภาวนาเพื่อพระสงฆ์

พระคุณการุณย์บริบูรณ์ ปีพระสงฆ์

ปีพระสงฆ์จากสมณกระทรวงเพื่อพระสงฆ์

พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์สำหรับปีแห่งพระสงฆ์

วาติกันเปิดตัวโลโก้ปีพระสงฆ์และปรับโฉมเว็บไซต์กระทรวงพระสงฆ์

พระสันตะปาปา ประกาศปี 2009-2010 เป็น “ปีพระสงฆ์”

หมายเหตุแห่ง (ภาพยนตร์) ปีพระสงฆ์

ความหมายของโลโก้ปีพระสงฆ์

โป๊ปส่งจดหมายถึงพระสงฆ์คาทอลิกทั่วโลกโอกาสเปิดปีพระสงฆ์

Pope : Good Priest More Important Than Many Priests

ศีลมหาสนิท และ ชีวิตของพระสงฆ์พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร แปล

Holy Father announces A Special Year for Priests

บทเพลง สดุดีพระสงฆ์

Plenary Indulgence For The Year For Priests

นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเน เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์

บทภาวนาเพื่อพระสงฆ์ Prayer for Priests

นักบุญ ยอห์น มารีอา เวียนเนย์ (1786 – 1859)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาพระสงฆ์ ครั้งที่ 27


ศรีสวัสดิ์แด่ท่านผู้มีบุญ                    ท่านเทิดทูนพระคริสต์ผู้ยิ่งใหญ่

เทพเทวาและมนุษย์สุดแดนไตร              ต่างชื่นชมอวยชัยให้เจริญ

ท่านนั้นหรือคือสงฆ์นิรันดร             ท่านคือสงฆ์ศักดิ์สิทธิกรควรสรร(ะ)เสริญ

ท่านคือสงฆ์ผู้แทนได้รับเชิญ                    ท่านคือผู้เทิดเทินคริสต์ราชา

พระจอมเทพอาทรท่านห่อนทุกข      เกษมสุขเพราะพระคุ้มอารักขา

ท่านคือสงฆ์พลีชีวิตมีศรัทธา                    โปรดเมตตาเพศสมณะที่ประทาน

ท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์มีจิตมั่น               ท่านเป็นสงฆ์ตลอดนิรันดร์อันสุขศานต์

โปรดภาวนาเพื่อเราช่วยเอาการ              เราจะได้เหมือนท่านบารมี

Advertisements

One Response to “บทความปีพระสงฆ์”

  1. Be said

    มีคัมภีร์ไบเบิลแจกไหมครับอยากได้มากๆ ถ้ามีกรุณาติดต่อกลับทางอีเมลด้วยนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: