ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

Posts Tagged ‘SIGNIS WORLD CONGRESS 2009’

ประมวลภาพบรรยกาศ พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เปิดการประชุม Signis World Congress 2009 ชุด 2

Posted by JinSon on November 13, 2009

ประมวลภาพบรรยกาศ พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เปิดการประชุม Signis World Congress 2009 ชุด 2

Photobucket Read the rest of this entry »

Advertisements

Posted in ข่าว, Picture - รูป | Tagged: , | Leave a Comment »

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม SIGNIS World Congress 2009rbTu

Posted by JinSon on November 11, 2009

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม SIGNIS World Congress 2009

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว, Picture - รูป | Tagged: , | Leave a Comment »

SIGNIS World Congress 2009

Posted by JinSon on October 6, 2009

bannerSWC_en 1

SIGNIS World Congress 2009 to Emphasize Creativity of Children and Youth

SIGNIS World Congress 2009: Workshops on Children and Media

SIGNIS World Congress 2009: Workshops on Media for a Culture of Peace

งาน ชุมนุมสื่อมวลชนโลก  SIGNIS WORLD CONGRESS 2009 สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งส้นติ : สิทธิของเด็ก และสัญญาแห่งอนาคต : เชียงใหม่ 17-21ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

เตรียมงานประชุม ซิกนิสโลก ไทยพร้อมเจ้าภาพประชุม 17-21 ตุลาคมนี้

หลายเหตุผลที่ทำให้งานชุมนุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก ( Signis World Congress 2009 ) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้

สัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย นับถอยหลังประชุม SIGNIS World Congress 2009

ตารางเวลาการประชุม Signis World Congress 2009

ขอเชิญร่วมฉลองอารามคาร์แมล นครสวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2009 เวลา 10.30 น. โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญช

SIGNIS WORLD CONGRESS 2009 สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งส้นติ : สิทธิของเด็ก และสัญญาแห่งอนาคต

Posted in ข่าว | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »