ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

Posts Tagged ‘– พิธีมิซาบูชาขอบพระคุณปิดการประชุม SIGNIS World Congress 2009 และมอบของที่ระลึกให้กับ’

– พิธีมิซาบูชาขอบพระคุณปิดการประชุม SIGNIS World Congress 2009 และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ให้การสนับสนุน

Posted by JinSon on November 11, 2009

– พิธีมิซาบูชาขอบพระคุณปิดการประชุม SIGNIS World Congress 2009 และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ให้การสนับสนุน

Photobucket

Photobucket Read the rest of this entry »

Advertisements

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »