ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

Posts Tagged ‘ประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก’

การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก ที่สนามบิน

Posted by JinSon on November 11, 2009

การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก ที่สนามบิน

Photobucket

Read the rest of this entry »

Advertisements

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »