ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

Picture

– พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปิดการประชุม SIGNIS World Congress 2009

– ประมวลภาพบรรยกาศ พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เปิดการประชุม Signis World Congress 2009 ชุด 2

– ประมวลภาพ กิจกรรม VJs Showcase และ Children’s Showcase — CHILDREN’S VOICE ON THE RISE

– พิธีมิซาบูชาขอบพระคุณปิดการประชุม SIGNIS World Congress 2009 และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ให้การสนับสนุน

– การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก ที่สนามบิน

– บูชามิสซาขอบพระคุณ และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม SIGNIS World Congress 2009

– กิจกรรม Workshop ของผู้เข้าร่วมประชุม และตัวแทนนักเรียน 100 คน

– ประมวลภาพการประชุมและ Workshop วันที่ 20 ตุลาคม 2009

– ประมวลภาพอัญเชิญนักบุญอันนา สูง8เมตร ขึ้นประดิษฐานบนศาลา วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

– ประมวลภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพระรูปนักบุญอันนา ชุดที่ 2

– ประมวลภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพระรูปนักบุญอันนา ชุดที่ 1

– ประมวลภาพ ภาพเก่า-เล่าอดีต วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

– ประมวลภาพบรรยากาศสัมมนาพระสงฆ์ประจำปี และร่วมแสวงบุญ นักบุญอันนา

– ประมวลภาพเก็บตกบรรยากาศสัมมนาพระสงฆ์ครั้งที่27 ณ บ้านผู้หว่าน

– พิธีเปิดสัมมนาพระสงฆ์

– ประมวลภาพเก็บตกบรรยากาศสัมมนาพระสงฆ์ครั้งที่27 ณ บ้านผู้หว่านAdvertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: