ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

หนังสือปัญจบรรพ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือปัญจบรรพ

1. ชื่อหนังสือ การแบ่ง แล ะเนื้อหา

2. ความเป็นมาของการเรียบ เรียงหนังสือปัญจบรรพ

3. เรื่องเล่าในหนังสือปั ญจบรรพมีความจริงทางประวัติศาสต ร์มากน้อยเพียงไร

4. กฎหมายต่างๆ

5. ความหมายทางศาสนาของหน ังสือปัญจบรรพ

Francis Cais, sdb. และ ทัศไนย์ คมกฤส


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: