ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

สมณสาส์นนักบุญยอแซฟ -พระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2

อารัมภบท

การแต่งงานกับพระแม่มารีย์

ผู้พิทักษ์ปกป้องธรรมลำลึกของพระเจ้า

ภาระหน้าที่ของการเป็นบิดา

การสำรวจสำมะโนครัว

การสมภพที่เบธเลแฮม

การเข้าพิธีสุหนัต

การถวายพระนาม

การถวายพระเยซูในพระวิหาร

การหนีไปประเทศอิยิปต์

การประทับของพระเยซูในพระวิหาร

ค้ำจุนและการอบรมพระเยซูที่นาซาเรธ

บุรุษผู้ใคร่ธรรม – สามี

การงานที่พิสูจน์ความรัก

ผู้นำด้านชีวิตภายใน

องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: