ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

Data

I. พระคัมภีร์ภาคพันธะสัญญาใหม่

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา

II. พระคัมภีร์ภาคพันธะสัญญาเดิม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือปัญจบรรพ

1. หนังสือปฐมกาล

2.สมณสาส์นว่าด้วยการทำงาน – พระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2

3.สมณสาส์นว่าด้วยการนับถือพระนางมารีย- พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6

4.สมณสาส์นนักบุญยอแซฟพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2

5.พระศาสนจักรในเอเชีย – พระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2

6.พระสมณสาสน์  “พระเจ้าคือความรัก”  DEUS CARITAS EST


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: