ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

Archive for the ‘ปีพระสงฆ์’ Category

บทภาวนาเพื่อพระสงฆ์ Prayer for Priests

Posted by JinSon on July 16, 2009

บทภาวนาเพื่อพระสงฆ์
Prayer for Priests

ข้าแต่พระเยซู ผู้มีใจอ่อนโยนและสุภาพ
โปรดให้บรรดาพระสงฆ์ทุกองค์ มีความสุภาพ Read the rest of this entry »

Posted in ปีพระสงฆ์, Theology - เทววิทยา | Tagged: , , | Leave a Comment »

นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเน เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์

Posted by JinSon on July 16, 2009

นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเน
เจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์

Read the rest of this entry »

Posted in ปีพระสงฆ์, Theology - เทววิทยา | Tagged: | Leave a Comment »

Plenary Indulgence For The Year For Priests

Posted by JinSon on July 16, 2009

VATICAN CITY, 12 MAY 2009 (VIS)

According to a decree made public today and signed by Cardinal James Francis Stafford and Bishop Gianfranco Girotti, O.F.M. Conv., respectively penitentiary major and regent of the Apostolic Penitentiary, Benedict XVI will grant priests and faithful Plenary Indulgence for the occasion of the Year for Priests, which is due to run from 19 June 2009 to 19 June 2010 and has been called in honour of St. Jean Marie Vianney.

The period will begin with the Solemnity of the Sacred Heart of Jesus, “a day of priestly sanctification”, says the text, when the Pope will celebrate Vespers before the relics of the saint, brought to Rome for the occasion by the bishop of the French diocese of Belley-Ars. The Year will end in St. Peter’s Square, in the presence of priests from all over the world “who will renew their faithfulness to Christ and their bonds of fraternity”. Read the rest of this entry »

Posted in ปีพระสงฆ์, Theology - เทววิทยา | Leave a Comment »

Holy Father announces A Special Year for Priests

Posted by JinSon on July 16, 2009

VATICAN CITY, 16 MAR 2009 (VIS) – This morning in the Vatican the Holy Father received members of the Congregation for the Clergy, who are currently celebrating their plenary assembly on the theme: “The missionary identity of priests in the Church as an intrinsic dimension of the exercise of the ‘tre munera’.

“The missionary dimension of a priest arises from his sacramental configuration to Christ the Head”, said the Pope. This involves “total adherence to what ecclesial tradition has identified as ‘apostolica vivendi forma’, which consists in participation … in that ‘new way of life’ which was inaugurated by the Lord Jesus and which the Apostles made their own”. Read the rest of this entry »

Posted in ปีพระสงฆ์, Theology - เทววิทยา | Tagged: | Leave a Comment »

ศีลมหาสนิท และ ชีวิตของพระสงฆ์์ พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร แปล

Posted by JinSon on July 16, 2009

ชีวิตจิตที่ เกี่ยวโยงกับศีลมหาสนิท เป็นรูปแบบชีวิตคริสตชนสำหรับทุกคน แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตพระสงฆ์ เราสามารถกล่าวได้ว่าชีวิตจิตของพระสงฆ์นั้นมีศีลมหาสนิทเป็นส่วนที่สำคัญ มาก เมล็ดของชีวิตจิตนี้ได้รับการสะท้อนอย่างชัดเจนในพิธีบวชพระสงฆ์ ในพิธีบวชพระสงฆ์ พระสังฆราชผู้เป็นประธานในพิธีกล่าวว่า “จงรับเครื่องถวายของประชากรศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้า จงเข้าใจในสิ่งที่ลูกกระทำ จงเลียนแบบสิ่งที่ลูกเฉลิมฉลอง และจงดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระธรรมล้ำลึกแห่งกางเขนขององค์พระผู้เป็น เจ้า”

เมล็ดพันธุ์ชีวิตจิต แห่งศีลมหาสนิทของพระสงฆ์ในอนาคต ได้ถูกหว่านไว้ในช่วงการฝึกอบรมที่บ้านเณร พระสงฆ์เรียนรู้ที่จะแสวงหาพระเจ้าอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย แต่ควบคู่ไปกับความห่วงใยเพื่อนมนุษย์ของพวกเขา ชีวิตจิตอันเข้มข้นของเขา จะช่วยให้เขาได้เข้าไปสัมผัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างลึกซึ้ง ช่วยให้เขาปล่อยให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาครอบงำชีวิตของเขา เพื่อเขาจะได้สามารถเป็นประจักษ์พยานให้แก่ความรัก และพระเมตตาของพระเจ้าได้ แม้ในช่วงเวลาที่มืดมิดในชีวิตของเขา Read the rest of this entry »

Posted in ปีพระสงฆ์, Theology - เทววิทยา | Tagged: , | Leave a Comment »

Pope : Good Priest More Important Than Many Priests

Posted by JinSon on July 16, 2009

Press Conference Previews Themes of 5-Day Trip

ABOARD THE PAPAL PLANE, APRIL 15, 2008 – Benedict XVI says that it is hard for him to understand how sexually abusive priests could have so betrayed their mission, and promised that the Church will do everything possible to ensure that such a situation never happens again.

The Pope affirmed this today on the Alitalia Boeing 777, “Shepherd One,” that carried him to the United States for an approximate 4 p.m. arrival at Andrews Air Force Base.

Some 70 journalists were on board the flight. Read the rest of this entry »

Posted in ปีพระสงฆ์, Theology - เทววิทยา | Tagged: , , | Leave a Comment »

LETTER OF THE CONGREGATION FOR THE CLERGY WORLD DAY OF PRAYER FOR THE SANCTIFICATION OF PRIESTS

Posted by JinSon on July 16, 2009

The Priest, nourished by the World of God, is a universal witness to Christ’s charity

The Priest, nourished by the World of God, is a universal witness to Christ’s charity

Letter of the Congregation for the Clergy on the occasion of the World Day of Prayer for the Sanctification of Priests, to be celebrated on the Solemnity of the Sacred Heart of Jesus, 15 June 2007. Read the rest of this entry »

Posted in ปีพระสงฆ์, Theology - เทววิทยา | Tagged: , | Leave a Comment »

Eucharist and priesthood, faith and life, celebration and mission, worship and love

Posted by JinSon on July 16, 2009

By Cardinal Claudio Hummes, Prefect of the Congregation for the Clergy

Reflection on the post-synodal
apotolic exhortation ‘Sacramentum  Caritatis’

The Second Vatican Council already emphasized the nature and importance of the spirituality proper to diocesan priests as such. At that time, priests seeking the path of holiness would often turn to the spirituality of some religious Order or Congregation.

The Council, on the other hand, taught something else: “Priests will acquire holiness in their own distinctive way by exercising their functions sincerely and tirelessly in the Spirit of Christ”. It then immediately specified that priests may do this in exercising the threefold munus: by being “ministers of the Word of God”, “as ministers of the sacred mysteries, especially in the sacrifice of the Mass”, and “by governing and shepherding the People of God” (cf. Presbyterorum Ordinis, n. 13). Read the rest of this entry »

Posted in ปีพระสงฆ์, Theology - เทววิทยา | Tagged: , , , | Leave a Comment »

The Priesthood in the Year 2020

Posted by JinSon on July 16, 2009

By Dean R. Hoge

Priests will not feel underutilized as
fewer parishes become larger

The long-term future of any organization, human or divine, cannot be predicted with any precision. The near term, however, is somewhat predictable, since social scientists can project present-day trends a few years forward. For this reason, the state of the priesthood in the United States in the year 2020 is partly predictable.

Certain Predictions

Here I will outline several predictions, divided into two categories?certain and less-certain. Read the rest of this entry »

Posted in ปีพระสงฆ์, Theology - เทววิทยา | Tagged: , | Leave a Comment »

ความหมายของโลโก้ปีพระสงฆ์

Posted by JinSon on July 16, 2009

Photobucket

“ปี พระสงฆ์จะเปิดและปิดในวันที่ 19 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ดังนั้น พระสันตะปาปาจึงเลือกรูปพระหฤทัยของพระเยซู มาเป็นโลโก้ปีพระสงฆ์ โลโก้นี้หมายความว่า พระสงฆ์ทุกองค์ต้องมีหัวใจดวงเดียวกับพระเยซู อีกความหมายหนึ่ง พระสงฆ์ต้องดำเนินชีวิตตามแบบพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า”


Posted in ปีพระสงฆ์, Theology - เทววิทยา | Tagged: , | Leave a Comment »

โป๊ปส่งจดหมายถึงพระสงฆ์คาทอลิกทั่วโลกโอกาสเปิดปีพระสงฆ์

Posted by JinSon on July 16, 2009

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงส่งจดหมายเปิดผนึกถึงพระสงฆ์คาทอลิกทั่วโลก เนื่องในโอกาสการเปิดปีพระสงฆ์ โดยทรงยอมรับ มี “พระสงฆ์บางองค์” ทำตัวไม่ดีและไม่น่าเคารพ กระนั้น คริสตังต้องขอบคุณพระเจ้าที่ยังทรงให้ “พระสงฆ์ส่วนมาก” เป็นคนดีมีคุณภาพ พร้อมรับใช้พระศาสนจักรและโลกด้วยใจสุภาพถ่อมตน นอกจากนี้ ทรงหวังเห็นพระสงฆ์กระตุ้นสัตบุรุษให้หมั่นแก้บาปเพื่อคืนดีกับพระเจ้าบ่อย ครั้งมากขึ้น

Posted in ปีพระสงฆ์, Theology - เทววิทยา | Tagged: , , | Leave a Comment »

หมายเหตุแห่ง (ภาพยนตร์) ปีพระสงฆ์

Posted by JinSon on July 16, 2009

ผมยังจำความรู้สึกในวันที่เดินเลือกหนังอยู่บนชั้น 2 ของห้างใหญ่ห้างหนึ่ง ร่วม 20 ปีเห็นจะได้ ไม่มีใครไม่รู้จักห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ แต่ผมก็ไม่แน่ใจ ว่าจะมีสักกี่คนที่รู้จักร้านบนชั้น 2 ที่มีหนังแปลกๆ แบบนี้ขายอยู่

ผมเปิดหนังแปลกๆ เหล่านั้น ผ่านทางภาพปกตัวอย่าง การเดินทางในโลกภาพยนตร์ช่างกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกิน นอกจากหนังไทย หนังฮอลลีวู้ด หนังจีนและหนังอินเดียที่ตลาดคอหนังในบ้านเราคุ้นชิน ผมยังพบหนังจากประเทศฝรั่งเศส หนังจากประเทศสเปน หนังจากประเทศอิตาลี ที่ปกติแล้ว จะไม่ค่อยได้พบเห็นจากร้านอื่นๆ จนเปิดมาถึงภาพยนตร์ชื่อโดนใจ “The Priest” แปลเป็นไทยคือ “พระสงฆ์” หรืออาจจะเรียกว่า “บาทหลวง” ก็ได้ มีหนังแบบนี้ในโลกนี้ด้วยหรือ มันเป็นอย่างไรกันนะ ผมสั่งซื้อมัน และรอคอยการเดินทางมาของภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างใจจดใจจ่อ
จากภาพยนตร์เกี่ยวกับพระสงฆ์แผ่นแล้วแผ่นเล่า ที่เห็นเมื่อไรเหมือนถูกดึงสายตาและเงินจากกระเป๋าให้ต้องหนีบเก็บเอาไว้ บางทีได้ดูบ้าง บางทีก็เก็บไว้จนลืม ซ้อนทับจนมีเรื่องใหม่ๆ มา หลงลืมกันไป พบอีกทีบางทีก็เก็บของ จัดของ เตรียมย้ายจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งแล้ว Read the rest of this entry »

Posted in ปีพระสงฆ์, Theology - เทววิทยา | Leave a Comment »

พระสันตะปาปา ประกาศปี 2009-2010 เป็น “ปีพระสงฆ์”

Posted by JinSon on July 16, 2009

สมเด็จ พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงประกาศให้ ค.ศ.2009 – 2010 เป็นปีพระสงฆ์ (Year for Priests) นอกจากนี้ ยังประกาศให้ “นักบุญฌอง มารี เวียนเนย์” เป็นองค์อุปถัมถ์สำหรับพระสงฆ์อีกด้วย

Read the rest of this entry »

Posted in ปีพระสงฆ์, Theology - เทววิทยา | Tagged: , , | Leave a Comment »

วาติกันเปิดตัวโลโก้ปีพระสงฆ์และปรับโฉมเว็บไซต์กระทรวงพระสงฆ์

Posted by JinSon on July 16, 2009

วาติกันเปิดตัวโลโก้ปีพระสงฆ์และปรับโฉมเว็บไซต์กระทรวงพระสงฆ์ / 6  มิถุนายน 2009
——————————————————————————–
วาติกัน เปิดตัวโลโก้ “ปีพระสงฆ์” ซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ.2009 ถึง วันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ.2010 แล้ว โดยรูปร่างหน้าตาเป็นดังต่อไปนี้ (ยังไม่มีรายละเอียดว่า ทำไมถึงใช้ภาพนี้ เพราะเพิ่งออกมาแบบสดๆร้อนๆ)

โลโก้ปีพระสงฆ์ ซึ่งจะใช้กันทั่วโลกRead the rest of this entry »

Posted in ปีพระสงฆ์, Theology - เทววิทยา | Tagged: , | Leave a Comment »

พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์สำหรับปีแห่งพระสงฆ์

Posted by JinSon on July 16, 2009

พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์สำหรับปีแห่งพระสงฆ์

ถอดความ : ฟรังซิส อัสซีซี ยศธร หาญทวีวัฒนา
เรียบเรียง : Catholic World Tour

ตาม กฤษฎีกาที่ประกาศใช้วันนี้และลงนามโดย พระคาร์ดินัล เจมส์ ฟรานซิส สแต๊ฟฟอร์ด และ พระสังฆราช จานฟรังโก้ จิร็อตติ ประธานและรองประธานของสำนักงานวินิจฉัยคดีแห่งสันตะสำนัก สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงอนุญาตให้บรรดาพระสงฆ์และฆราวาสผู้มีใจศรัทธารับพระคุณการุญครบบริบูรณ์ สำหรับโอกาสปีพระสงฆ์ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 19 มิถุนายน 2009 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2010 และยังเป็นการถวายเกียรติแด่นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ อีกด้วย

ใน รายละเอียดของกฤษฏีกา ระบุว่า ระยะดังกล่าวจะเริ่มขึ้นในวันฉลองพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซู เจ้าซึ่งเป็น “วันแห่งการบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์” เมื่อพระสันตะปาปาจะเป็นประธานวจนพิธีกรรมต่อหน้าพระธาตุของนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ซึ่งพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลแบลเลย์-อาร์ส (Belley-Ars) ประเทศฝรั่งเศส จะนำมาที่โรมเพื่อโอกาสนี้โดยเฉพาะ ส่วนพิธีปิดปีพระสงฆ์จะจัดขึ้นที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร โดยบรรดาพระสงฆ์ทั่วโลกจะมารื้อฟื้นความเชื่อของตนต่อพระคริสตเจ้าและคำมั่น สัญญาแห่งภราดรภาพ” Read the rest of this entry »

Posted in ปีพระสงฆ์ | Tagged: , | Leave a Comment »