ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

Archive for the ‘Picture – รูป’ Category

ประมวลภาพบรรยกาศ พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เปิดการประชุม Signis World Congress 2009 ชุด 2

Posted by JinSon on November 13, 2009

ประมวลภาพบรรยกาศ พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เปิดการประชุม Signis World Congress 2009 ชุด 2

Photobucket Read the rest of this entry »

Advertisements

Posted in ข่าว, Picture - รูป | Tagged: , | Leave a Comment »

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม SIGNIS World Congress 2009rbTu

Posted by JinSon on November 11, 2009

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม SIGNIS World Congress 2009

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว, Picture - รูป | Tagged: , | Leave a Comment »

กิจกรรม Workshop ของผู้เข้าร่วมประชุม และตัวแทนนักเรียน 100 คน

Posted by JinSon on November 11, 2009

กิจกรรม Workshop ของผู้เข้าร่วมประชุม และตัวแทนนักเรียน 100 คน

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว, Picture - รูป | Tagged: | Leave a Comment »

ประมวลภาพอัญเชิญนักบุญอันนา สูง8เมตร ขึ้นประดิษฐานบนศาลา วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

Posted by JinSon on July 21, 2009

ประมวลภาพอัญเชิญนักบุญอันนา สูง8เมตร ขึ้นประดิษฐานบนศาลา วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

อัญเชิญนักบุญอันนา สูง8เมตร ขึ้นประดิษฐานบนศาลา วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

Photobucket

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in Picture - รูป, Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

ประมวลภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพระรูปนักบุญอันนา ชุดที่ 2

Posted by JinSon on July 21, 2009

ประมวลภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพระรูปนักบุญอันนา ชุดที่ 1

Photobucket

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว, Picture - รูป | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

ประมวลภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพระรูปนักบุญอันนา ชุดที่ 1

Posted by JinSon on July 21, 2009

ประมวลภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพระรูปนักบุญอันนา ความสูง 8 เมตร ณ วัดนักบุญอันนาท่าจีน ชุดที่1


Photobucket

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว, Picture - รูป | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

ระมวลภาพ ภาพเก่า-เล่าอดีต วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

Posted by JinSon on July 21, 2009

ระมวลภาพ ภาพเก่า-เล่าอดีต วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

ภาพเก่า-เล่าอดีต วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

Photobucket

Photobucket Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว, Picture - รูป | Tagged: , , , | Leave a Comment »