ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

Archive for the ‘ข่าว’ Category

ประมวลภาพบรรยกาศ พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เปิดการประชุม Signis World Congress 2009 ชุด 2

Posted by JinSon on November 13, 2009

ประมวลภาพบรรยกาศ พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เปิดการประชุม Signis World Congress 2009 ชุด 2

Photobucket Read the rest of this entry »

Advertisements

Posted in ข่าว, Picture - รูป | Tagged: , | Leave a Comment »

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม SIGNIS World Congress 2009rbTu

Posted by JinSon on November 11, 2009

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม SIGNIS World Congress 2009

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว, Picture - รูป | Tagged: , | Leave a Comment »

กิจกรรม Workshop ของผู้เข้าร่วมประชุม และตัวแทนนักเรียน 100 คน

Posted by JinSon on November 11, 2009

กิจกรรม Workshop ของผู้เข้าร่วมประชุม และตัวแทนนักเรียน 100 คน

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว, Picture - รูป | Tagged: | Leave a Comment »

SIGNIS World Congress 2009

Posted by JinSon on October 6, 2009

bannerSWC_en 1

SIGNIS World Congress 2009 to Emphasize Creativity of Children and Youth

SIGNIS World Congress 2009: Workshops on Children and Media

SIGNIS World Congress 2009: Workshops on Media for a Culture of Peace

งาน ชุมนุมสื่อมวลชนโลก  SIGNIS WORLD CONGRESS 2009 สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งส้นติ : สิทธิของเด็ก และสัญญาแห่งอนาคต : เชียงใหม่ 17-21ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

เตรียมงานประชุม ซิกนิสโลก ไทยพร้อมเจ้าภาพประชุม 17-21 ตุลาคมนี้

หลายเหตุผลที่ทำให้งานชุมนุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก ( Signis World Congress 2009 ) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้

สัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย นับถอยหลังประชุม SIGNIS World Congress 2009

ตารางเวลาการประชุม Signis World Congress 2009

ขอเชิญร่วมฉลองอารามคาร์แมล นครสวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2009 เวลา 10.30 น. โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญช

SIGNIS WORLD CONGRESS 2009 สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งส้นติ : สิทธิของเด็ก และสัญญาแห่งอนาคต

Posted in ข่าว | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »

ประมวลภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 3

Posted by JinSon on September 23, 2009

ประมวลภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2009

Photobucket

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว | Leave a Comment »

ประมวลภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 2

Posted by JinSon on September 23, 2009

ประมวลภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2009

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว | Tagged: , , | Leave a Comment »

ประมวลภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 1

Posted by JinSon on September 23, 2009

ประมวลภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2009

Photobucket

Photobucket Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว | Tagged: , , | 2 Comments »

ฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีน และฉลอง 25 ปี วัดหลังปัจจุบัน

Posted by JinSon on July 29, 2009

วัน อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2009  คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล เจ้าอาวาส สภาภิบาลวัดนักบุญอันนา คณะครู นักเรียน โรงเรียนอันนาลัย ให้การต้อนรับสัตบุรุษที่เดินทางมาร่วมฉลองวัดนักบุญอันนากันอย่างล้นหลาม เพื่อมาขอพร และชมพระรูปนักบุญอันนาที่สูงที่สุดในประเทศไทย

เวลา 09.30 น. พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เดินทางมาถึงวัดนักบุญอันนาท่าจีน ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น พระคุณเจ้าเข้าวัดเพื่อสวดภาวนาขอพร ก่อนจะเดินไปที่ศาลานักบุญอันนา ถวายช่อดอกไม้แด่พระรูปนักบุญอันนา ( องค์เดิมสีดำที่ เคยอยู่บริเวณด้านหน้าวัด ซึ่งตอนนี้ทำการบูรณะ ปรับแต่งให้สวยงามขึ้น และนำมาประดิษฐานอยู่ภายในศาลา( ท่าน้ำ ) นักบุญอันนา ) ก่อนที่จะเดินทางไปเตรียมตัวที่ห้องรับรอง

ใน เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พร้อมกับพระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ อดีตประมุขปกครองสังฆมณฑลเชียงใหม่ คณะสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษต่างมารวมกันอยู่ณ บริเวณ ศาลาพระรูปนักบุญอันนา Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

ฉลองภายใน วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

Posted by JinSon on July 29, 2009

เมื่อ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2009(2552) เวลา18.30น. คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน เชิญคุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุงอดีตเจ้าอาวาสวัด ซึ่งปัจจุบันคุณพ่อเป็นผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย   มาเป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองภายในวัดนักบุญอันนา ท่าจีน ร่วมกับคุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ มีบรรดาสัตบุรุษมาร่วมพิธีฉลองภายในวันนี้เป็นจำนวนมาก โดยหลังจากพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณแล้ว มีการแห่รอบๆหมู่บ้านโดยรถของสัตบุรุษลูกวัดนักบุญอันนา ท่าจีน ร่วมขบวนแห่ในวันนี้กว่า 50 คัน  บรรยากาศในเย็นวันนี้อากาศดีฝนไม่ตก   และเด็กๆนักขับร้องตัวน้อยๆก็ขับร้องได้อย่าง   ไพเราะและพร้อมเพรียงกัน จนคุณพ่อวรยุทธเอ่ยปากชมเด็กๆที่ขับร้องในวันนี้อย่างดี Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

ประมวลภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพระรูปนักบุญอันนา ชุดที่ 2

Posted by JinSon on July 21, 2009

ประมวลภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพระรูปนักบุญอันนา ชุดที่ 1

Photobucket

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว, Picture - รูป | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

ประมวลภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพระรูปนักบุญอันนา ชุดที่ 1

Posted by JinSon on July 21, 2009

ประมวลภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพระรูปนักบุญอันนา ความสูง 8 เมตร ณ วัดนักบุญอันนาท่าจีน ชุดที่1


Photobucket

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว, Picture - รูป | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

ระมวลภาพ ภาพเก่า-เล่าอดีต วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

Posted by JinSon on July 21, 2009

ระมวลภาพ ภาพเก่า-เล่าอดีต วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

ภาพเก่า-เล่าอดีต วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

Photobucket

Photobucket Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว, Picture - รูป | Tagged: , , , | Leave a Comment »

ประมวลภาพบรรยากาศสัมมนาพระสงฆ์ประจำปี และร่วมแสวงบุญ นักบุญอันนา

Posted by JinSon on July 19, 2009

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009
ประมวลภาพบรรยากาศสัมมนาพระสงฆ์ประจำปี  และร่วมแสวงบุญ นักบุญอันนา
(ความสูง8เมตร) ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว | Tagged: , , , | Leave a Comment »

ประมวลภาพเก็บตกบรรยากาศสัมมนาพระสงฆ์ครั้งที่27 ณ บ้านผู้หว่าน

Posted by JinSon on July 18, 2009

ประมวลภาพบรรยากาศสัมมนาพระสงฆ์ประจำปี ครั้งที่ 27 มิสซาโมทนาคุณชีวิตสงฆ์ ฉลองสังฆภาพสงฆ์ ร่วมแสดงความยินดีกับพระสังฆราชใหม่และสงฆ์ใหม่

วันพฤหัสที่ 16 กรกฎาคม 2009


Photobucket

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว | Tagged: , , , | Leave a Comment »

ประมวลภาพเก็บตกบรรยากาศสัมมนาพระสงฆ์ครั้งที่27 ณ บ้านผู้หว่าน

Posted by JinSon on July 18, 2009

ประมวลภาพเก็บตกบรรยากาศสัมมนาพระสงฆ์ครั้งที่27 ณ บ้านผู้หว่าน

วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2009

เก็บตกบรรยากาศสัมมนาพระสงฆ์ครั้งที่27 ณ บ้านผู้หว่าน

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว | Tagged: , , | Leave a Comment »