ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

พิธี ล้างเท้า วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์

Posted by JinSon on March 1, 2010

เริ่มหลัง จากบทเทศน์ ให้ภาพของการล้างเท้าที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ สิ่งที่สำคัญของพิธีนี้คือ ท่าทีภายในของคริสตชนที่มาร่วมพิธีที่พร้อมจะเลียนแบบความรักที่เสียสละตน เองของพระเยซูเจ้า (จะเห็นว่าในหนังสือพิธีไม่มีการกำหนดว่าจะต้องเป็นการล้างเท้า 12 คน เพราะจำนวน 12 เป็นเพียงสัญลักษณ์ แต่สิ่งที่สำคัญกว่า คือ ความหมายที่ซ่อนอยู่จากกิจการที่พระเยซูเจ้าทรงทำ และท่าทีภายในของคริสตชนดังที่กล่าวข้างต้น …ผู้เขียน)

ข้อสังเกต คือ พิธีนี้เป็นพิธีที่ทำด้วยเหตุผลของการอภิบาล ถ้ามีเหตุผลจำเป็นสามารถงดไม่ทำพิธีล้างเท้าได้ แสดงให้เห็นว่าส่วนสำคัญที่สุดของพิธีกรรมในวันนี้ไม่ได้อยู่ที่การล้างเท้า แต่อยู่ที่การตั้งศีลมหาสนิทของพระเยซูเจ้า

การล้างเท้าทำให้ ภาพความรักของพระเยซูเจ้าชัดเจนขึ้น (พิธีล้างเท้าผู้ชายที่คัดเลือกไว้แล้ว (คำแนะนำเรื่องเทศกาลมหาพรตและการเตรียมการสมโภชปัสกา ข้อ 51)เทียบหนังสือพิธีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์หน้า 86

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: