ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

พิธีกรรมในเทศกาลมหาพรต

Posted by JinSon on February 23, 2010

พิธีกรรมในเทศกาลมหาพรต

เนื่องจากเทศกาลมหาพรต เป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมสมโภช ปัสกาประจำปี ดังนั้นพิธีมิสซาและพิธีกรรมทำวัตรของพระศาสนจักรในเทศกาลนี้ จึงได้บรรจุพระวาจา ข้อเขียนของปิตาจาร ย์ และบทภาวนา ที่ให้คำสอน ข้อคิด และแนวทางในการปฏิบัติแก่คริสตชนและคริสตังสำรอง จะเห็นได้ว่าพิธีกรรมซึ่งเป็นคำภาวนาของพระศาสนจักร นับว่าเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตข องคริสตชนในเทศกาลมหาพรต จึงควรที่เราจะมาทำความเข้าใจพิธีกรรมในเทศกาลมหาพรต โดยในส่วนนี้ขอนำเสนอความหมายของมิสซาในวันพุธรับเถ้า และการจัดพระวรสารของมิสซาวั นอาทิตย์ในเทศกาลมหาพรต เพื่อเป็นแนวทางที่พี่น้อง คริสตชนจะได้ตักตวงคุณค่าการดำเนินชีวิตในเทศกาลมหาพรต ด้วยการร่วมพิธีกรรมของพระศาสนจักร ส่วนข้อเขียนของบรรดาปิตาจ ารย์จากหนังสือทำวัตร ที่ให้คำสอนและข้อคิดที่ดีมากสำหรับการปฏิบัติตนในเทศกาลมหาพรต ขอนำเสนอแทรกไปกับหัวข้อการปฏิบัติตนของคริส

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: