ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

Archive for November, 2009

ประมวลภาพบรรยกาศ พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เปิดการประชุม Signis World Congress 2009 ชุด 2

Posted by JinSon on November 13, 2009

ประมวลภาพบรรยกาศ พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เปิดการประชุม Signis World Congress 2009 ชุด 2

Photobucket Read the rest of this entry »

Advertisements

Posted in ข่าว, Picture - รูป | Tagged: , | Leave a Comment »

– ประมวลภาพ กิจกรรม VJs Showcase และ Children’s Showcase — CHILDREN’S VOICE ON THE RISE

Posted by JinSon on November 11, 2009

– ประมวลภาพ กิจกรรม VJs Showcase และ Children’s Showcase — CHILDREN’S VOICE ON THE RISE

Photobucket

Photobucket

Photobucket Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

– พิธีมิซาบูชาขอบพระคุณปิดการประชุม SIGNIS World Congress 2009 และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ให้การสนับสนุน

Posted by JinSon on November 11, 2009

– พิธีมิซาบูชาขอบพระคุณปิดการประชุม SIGNIS World Congress 2009 และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ให้การสนับสนุน

Photobucket

Photobucket Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก ที่สนามบิน

Posted by JinSon on November 11, 2009

การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก ที่สนามบิน

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม SIGNIS World Congress 2009rbTu

Posted by JinSon on November 11, 2009

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ และงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม SIGNIS World Congress 2009

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว, Picture - รูป | Tagged: , | Leave a Comment »

กิจกรรม Workshop ของผู้เข้าร่วมประชุม และตัวแทนนักเรียน 100 คน

Posted by JinSon on November 11, 2009

กิจกรรม Workshop ของผู้เข้าร่วมประชุม และตัวแทนนักเรียน 100 คน

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว, Picture - รูป | Tagged: | Leave a Comment »

– ประมวลภาพการประชุมและ Workshop วันที่ 20 ตุลาคม 2009

Posted by JinSon on November 10, 2009

– ประมวลภาพการประชุมและ Workshop วันที่ 20 ตุลาคม 2009

Photobucket

Photobucket Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »