ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

SIGNIS World Congress 2009

Posted by JinSon on October 6, 2009

bannerSWC_en 1

SIGNIS World Congress 2009 to Emphasize Creativity of Children and Youth

SIGNIS World Congress 2009: Workshops on Children and Media

SIGNIS World Congress 2009: Workshops on Media for a Culture of Peace

งาน ชุมนุมสื่อมวลชนโลก  SIGNIS WORLD CONGRESS 2009 สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งส้นติ : สิทธิของเด็ก และสัญญาแห่งอนาคต : เชียงใหม่ 17-21ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

เตรียมงานประชุม ซิกนิสโลก ไทยพร้อมเจ้าภาพประชุม 17-21 ตุลาคมนี้

หลายเหตุผลที่ทำให้งานชุมนุมสื่อมวลชนคาทอลิกโลก ( Signis World Congress 2009 ) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้

สัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย นับถอยหลังประชุม SIGNIS World Congress 2009

ตารางเวลาการประชุม Signis World Congress 2009

ขอเชิญร่วมฉลองอารามคาร์แมล นครสวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2009 เวลา 10.30 น. โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญช

SIGNIS WORLD CONGRESS 2009 สื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งส้นติ : สิทธิของเด็ก และสัญญาแห่งอนาคต

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: