ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

Bible Diary 2009

Posted by JinSon on October 6, 2009

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม2009ฉลอง น.เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พรหมจารี

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2009 ระลึกถึงอารักขเทวดา

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2009สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2009 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2009สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2009 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา น.บรูโน พระสงฆ์

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2009 ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2009สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2009สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
น.ดิโอนีซีโอ พระสังฆราชและเพื่อนมรณสักขี น.ยอห์น เลโอนาร์ดี พระสงฆ์์

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2009สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2009 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรมดา

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2009 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2009 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่14 ตุลาคม 2009สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
น.กัลลิสตัสที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2009 ระลึกถึง น.เทเรซา แห่งอาวีลา พรหมจารีี

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2009สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา น.เฮดวิก นักพรต น.มาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก พรหมจารีีี

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2009ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ ชาวอันติโอค
พระสังฆราชและมรณสักขี

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2009 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2009สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
น.ยอห์น แห่งเบรเบิฟ และอิสอัค โยเกอ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี
น.เปาโล แห่งไม้กางเขน พระสงฆ์

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2009 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่21 ตุลาคม 2009 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2009 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2009สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
น.ยอห์น กาปิสตราโน พระสงฆ์

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2009 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
น.อันตน มารีย์ คลาเรต์ พระสังฆราช

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2009 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2009สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2009สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2009 ฉลอง น.ซีโมน และยูดาห์ อัครสาวก

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2009สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2009สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2009สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: