ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

ความหมายของตราประจำตำแหน่ง

Posted by JinSon on August 14, 2009

logbKeangsak01

คติพจน์ “Verbum Crucis Dei Virtus Est”

“คำ สอนเรื่องกางเขน เป็นอานุภาพของพระเจ้า” (1คร 1:18) มาจากคำสอนของนักบุญเปาโลที่เตือนคริสตชนเมืองโครินธ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะสำหรับคริสตชน กางเขนคือกุญแจสู่ความเป็นหนึ่งเดียวและเป็นวิธีถ่ายทอดวัฒนธรรมแห่งความรัก สู่สังคม เมื่อความทุกข์ในชีวิตที่เราน้อมรับถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นความรักต่อพระเจ้า ในพี่น้องเพื่อนมนุษย์ จะทำให้ชีวิตเรากลับกลายเป็นความรักชนิดที่โลกแสวงหาเหลือเกิน แต่ไม่เคยพบ และทำให้ทุกคนที่สัมผัสความรักของพระองค์จากชีวิตของเราเชื่อในพระเจ้าองค์ ความรัก

กางเขนรูปดาว หมายถึง พระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนและถูกทอดทิ้ง องค์ความรักของพระเจ้า

ดวงอาทิตย์ หมายถึง พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนม์ชีพผู้ประทับท่ามกลางเรา

พื้นสีฟ้า หมายถึง พระแม่มารีย์ สิ่งสร้าง ผู้เป็นฉากหลังรองรับองค์พระวจนาตถ์ ผู้ตรัสพระวาจาบนความว่างเปล่าของพระนาง

รัศม ี หมายถึง อานุภาพแห่งความรักของพระเจ้า

ปัลลีอุมกางเขนสองชั้นและพู่สี่ชั้น หมายถึง ตำแหน่งอัครสังฆราช ประจำอัครสังฆมณฑล

ดาวใหญ่หกดวง หมายถึง สังฆมณฑลต่างๆ ในแขวงการปกครองของสังฆมณฑลนครแห่งกรุงเทพฯ
ดาวเล็กสิบเอ็ดดวง หมาย ถึง สิบเอ็ดจังหวัดในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2.ฉะเชิงเทรา (บางส่วน) 3.นครนายก (เฉพาะอำเภอบ้านนา) 4. นครปฐม 5.นนทบุรี 6. ปทุมธานี 7. สุพรรณบุรี 8. สมุทรปราการ 9. สมุทรสาคร 10. พระนครศรีอยุธยา 11. อ่างทอง

ที่มา : ห้องเอกสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: