ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

Archive for August, 2009

ประมวลภาพพิธีเข้าตำแหน่งประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 3

Posted by JinSon on August 18, 2009

ประมวลภาพพิธีเข้าตำแหน่งประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 3

Photobucket

Photobucket

Read the rest of this entry »

Advertisements

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »

ประมวลภาพพิธีเข้าตำแหน่งประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2

Posted by JinSon on August 18, 2009

ประมวลภาพพิธีเข้าตำแหน่งประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2

Photobucket
Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »

ประมวลภาพพิธีเข้าตำแหน่งประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 1

Posted by JinSon on August 18, 2009

ประมวลภาพพิธีเข้าตำแหน่งประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 1

Photobucket


Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

พิธีเข้ารับตำแหน่งพระอัครสังฆราช ประุมุขปกครอง อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Posted by JinSon on August 18, 2009

พิธีเข้ารับตำแหน่งพระอัครสังฆราช ประุมุขปกครอง อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2009 ( 2552 ) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดพิธีเข้ารับตำแหน่งพระอัครสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ท่ามกลางความชื่นชมยินดี ของลูกๆในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

พิธีกรรม เิริ่มขึ้นอย่างสง่า ใน เวลา 9.45 น. ขบวนแห่เริ่มขึ้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก  ใช้เส้นทางภายใน โดยแห่ออกทางประตูอัสสัมชัญศึกษา ผ่านบ้านพักพระสังฆราช  ผ่านโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แล้วแห่เข้าอาสนวิหาร Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »

ความหมายของตราประจำตำแหน่ง

Posted by JinSon on August 14, 2009

logbKeangsak01

คติพจน์ “Verbum Crucis Dei Virtus Est” Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

ประมวลภาพพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช รับปัลลีอุม จากสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่16

Posted by JinSon on August 14, 2009

ประมวลภาพพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช รับปัลลีอุม จากสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่16Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »