ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

ประวัสติพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

Posted by JinSon on July 24, 2009

ประมวลผลภาพงานวันอภิเสกพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศร

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2009

ลูกวัด อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
วันเดือนปี เกิด10 ธันวาคม  1959    (2502)
รับศีลล้างบาป16  ธันวาคม 1959   (2502)
พ่อทูนหัว เปโตร  จรรยา ระงับพิศม์
รับศีลกำลัง1 พฤศจิกายน  1970
บิดา ยอห์น บัปติส เกษตร    จรัสศรี
มารดา ลูซีอา เดือนฉาย    จรัสศรี
มีพี่น้อง 5   คน    ชาย  2  คน     หญิง   3   คนเป็นบุตรคนที่   2
ที่อยู่บ้านเลขที่ 56   หมู่   1   ตำบลบางยี่รงค์  อำเภอบางคนที
จังหวัด    สมุทรสงคราม  75120

ระดับประถมต้น โรงเรียนดรุณานุเคราะห์
ระดับประถมปลาย โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ระดับมัธยมต้น โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ระดับมัธยมปลาย ปี1978 ม.ศ.5  ร.ร.เบญจมราชูทิศ  ราชบุรี
ระดับอุดมศึกษา •สาขาปรัชญาและศาสนา  ปี1983  แสงธรรม
•สาขาเทววิทยา  ปี1986  แสงธรรม


ผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 15 สิงหาคม  1984(แสงธรรม)
โดยพระสังฆราช ยออากิม พเยาว์   มณีทรัพย์
ผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 15 สิงหาคม  1985(แสงธรรม)
โดยพระสังฆราช ลอเรนซ์ คายน์  แสนพลอ่อน
สังฆานุกร วันที่ 15 สิงหาคม  1986(แสงธรรม)
โดยพระสังฆราช มีคาแอล บุญเลื่อน  หมั้นทรัพย์
พระสงฆ์ วันที่   9 พฤษภาคม  1987  (บางนกแขวก)
โดยพระสังฆราช ยอห์นบอสโก มนัส    จวบสมัย
ปี 1987 –  1988 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระหฤทัย วัดเพลง
จิตตาธิการเยาวชนระดับสังฆมณฑล
ปี 1989 – 1990 รองอธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี
เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว
ปี 1991 ศึกษา Evangelization ฟิลิปปินส์ และ EAPI ฟิลิปปินส์
ปี 1992 –  1995 อธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี
ปี 1996 –  1997 เจ้าอาวาสวัดราชบุรี
ปี 1998 –  2000 ศึกษาต่อระดับปริญญาโท วิชา Moral Theology ที่อิตาลี
ปี 2001 –  2005 รองอธิการบ้านเณรแสงธรรม  อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม
ปี 2005 ( 1 ส.ค. – 22 ต.ค. ) ร่วมโครงการพักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสงฆ์
ปี 2006 –  2007 อุปสังฆราชประธานคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล
ปี 2007 อุปสังฆราช รักษาการอธิการ สามเณราลัยแม่พระนิรมล
ประธานคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล
ปี 2008 อุปสังฆราช อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี และโรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ
ประธานคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล
เจ้าอาวาสรองอาสนวิหาร นักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
ปี 2009 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช สังฆมณฑลจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 เม.ย.09
* หมายเหตุ บันทึกเมื่อ7 เมษายน 2009
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: