ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

โป๊ปส่งจดหมายถึงพระสงฆ์คาทอลิกทั่วโลกโอกาสเปิดปีพระสงฆ์

Posted by JinSon on July 16, 2009

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงส่งจดหมายเปิดผนึกถึงพระสงฆ์คาทอลิกทั่วโลก เนื่องในโอกาสการเปิดปีพระสงฆ์ โดยทรงยอมรับ มี “พระสงฆ์บางองค์” ทำตัวไม่ดีและไม่น่าเคารพ กระนั้น คริสตังต้องขอบคุณพระเจ้าที่ยังทรงให้ “พระสงฆ์ส่วนมาก” เป็นคนดีมีคุณภาพ พร้อมรับใช้พระศาสนจักรและโลกด้วยใจสุภาพถ่อมตน นอกจากนี้ ทรงหวังเห็นพระสงฆ์กระตุ้นสัตบุรุษให้หมั่นแก้บาปเพื่อคืนดีกับพระเจ้าบ่อย ครั้งมากขึ้น


เมื่อช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา สันตะสำนักได้ตีพิมพ์จดหมายเปิดผนึกซึ่ง สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงส่งถึงบรรดาพระสงฆ์คาทอลิก โอกาสการเปิดปีพระสงฆ์และระลึกถึงการสิ้นใจครบ 150 ปีของนักบุญจอห์น มารีย์ เวียนเนย์ องค์อุปถัมภ์พระสงฆ์คาทอลิก โดยใจความสำคัญของเนื้อหา พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงระบุว่า พระศาสนจักรอาจจะมีพระสงฆ์ที่ทำตัวไม่ดีและทรยศต่อคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับ พระเจ้า แต่นั่นเป็นส่วนน้อย เพราะพระสงฆ์ดีๆ ซึ่งอุทิศตนอย่างศักดิ์สิทธิ์ ก็ยังมีให้เห็นอีกเยอะ พร้อมกันนี้ พระสันตะปาปายังอยากเห็นพระสงฆ์จริงจังกับการเชิญชวนสัตบุรุษมารับศีลอภัย บาป เพื่อคืนดีกับพระเจ้าอยู่เป็นประจำ
พระสันตะปาปาทรงเริ่มต้นระบุในจดหมาย ด้วยการหวังว่า บรรดาพระสงฆ์จะใช้ปีดังกล่าว ฟื้นฟูคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าและเป็นแรงขับเคลื่อนในการประกาศพระ วรสาร พระสันตะปาปากล่าวต่อไปว่า ปีพระสงฆ์ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ขอบคุณพระสงฆ์จำนวนมาก ที่อุทิศตนรับใช้พระศาสนจักรและบรรเทาความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ เช่นเดียวกัน ยังเป็นโอกาสให้รำลึกถึงพระสงฆ์ที่ถูกฆ่าตายจากการเบียดเบียนศาสนาด้วย
จบจากการกล่าวถึงพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตนตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับพระ เจ้า ก็มาถึงพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้า พระสันตะปาปาทรงยอมรับปัญหาดังกล่าว โดยทรงระบุว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ต้องกล่าวถึงสถานการณ์ร้ายๆแบบนี้ พระศาสนจักรต้องทนทุกข์กับผลที่เกิดจากการไม่ซื่อสัตย์ของพระสงฆ์บางองค์ เรื่องดังกล่าว ทำให้พระศาสนจักรเสื่อมเสียชื่อเสียง กระนั้น ยังพอมีเรื่องให้น่าชื่นชมยินดีอยู่บ้าง เมื่อพระเจ้าได้ประทานของขวัญล้ำค่า ซึ่งได้แก่พระสงฆ์คุณภาพดีมาให้กับโลก พระสงฆ์ดีๆเป็นแบบอย่างในเรื่องการเป็นผู้อภิบาลที่เปี่ยมด้วยความเมตตา กรุณา และการเป็นที่ปรึกษาฝ่ายจิตใจให้กับคริสตังจำนวนมาก
จากนั้น พระสันตะปาปาผู้ทรงพระชนมายุ 82 ชันษา ทรงกระตุ้นพระสงฆ์ทุกองค์ให้นำ นักบุญจอห์น มารีย์ เวียนเนย์ มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตสงฆ์ ท่านนักบุญเตือนตัวเองเสมอว่า ศีลบวช(เป็นพระสงฆ์)คือของขวัญล้ำค่าซึ่งพระเจ้ามอบให้ ดังนั้น เราต้องรื้อฟื้นความศักดิ์สิทธิ์ของศีลนี้ โดยการดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยความศักดิ์สิทธิ์
ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ พระ อัครสังฆราช เมาโร ปิอาเชนซ่า เลขาธิการสมณกระทรวงเพื่อพระสงฆ์ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า “ศีลอภัยบาปกำลังอยู่ในสภาวะวิกฤติ เพราะคนมารับศีลประเภทนี้น้อยเหลือเกิน” พระสันตะปาปาไม่ลืมจะกล่าวถึงปัญหานี้ พร้อมเรียกร้องให้พระสงฆ์ทุกองค์ ศึกษาการดำเนินชีวิตของนักบุญจอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ในเรื่องการอุทิศตนอย่างร้อนรนต่อศีลมหาสนิทและการโปรดศีลอภัยบาป
พระสันตะปาปาทรงระบุว่า นักบุญจอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ทำทุกทางเพื่อช่วยให้สัตบุรุษได้ค้นพบความหมายและความงดงามแห่งศีลอภัยบาป ท่านนักบุญกระตุ้นให้สัตบุรุษหมั่นมาสวดภาวนาหน้าศีลมหาสนิทเป็นประจำ ท่านไม่ได้กระตุ้นปากเปล่า แต่ยังลงมือปฏิบัติด้วยการมาสวดภาวนาเป็นเพื่อนสัตบุรุษ เมื่อทุกคน (พระสงฆ์และสัตบุรุษ) อยู่พร้อมหน้ากัน นักบุญจอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ก็เริ่มโปรดศีลอภัยบาป น่าอัศจรรย์มากที่ต่อมา คนทั่วฝรั่งเศสเดินทางมาแก้บาปกับท่านโดยเฉพาะ บางวัน นักบุญจอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ใช้เวลาโปรดศีลอภัยบาปนานถึง 16 ชั่วโมงเลยทีเดียว นี่จึงเป็นที่มาของคำพูดที่ว่า “หมู่บ้านอาร์สคือโรงพยาบาลด้านจิตวิญญาณ” (หมู่บ้านอาร์สคือสถานที่ที่นักบุญจอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ทำงานอภิบาล)
พระสันตะปาปาผู้ใกล้จะฉลองศักดิ์สงฆ์ครบ 58 ปี (บวช 29 มิถุนายน ค.ศ.1951) ยังยกย่องนักบุญจอห์น มารีย์ เวียนเนย์ อีกว่า ไม่ได้ยอดเยี่ยมแค่กระตุ้นให้คนมาแก้บาปเท่านั้น แต่การเทศน์โปรดบาปก็สุดยอดไม่แพ้กัน นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมคนที่มาแก้บาปกับท่าน จึงตระหนักถึงพระเมตตาและการยกโทษบาปจากพระเจ้า ส่วนคริสตังที่ไม่ยอมแก้บาปหรือไม่เต็มใจจะแก้บาป นักบุญจอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ก็มีวิธีพูดอธิบายกับคนเหล่านี้ โดยการร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดต่อหน้าพวกเขา เพื่อแสดงให้รู้ว่า ความชั่วที่พวกเขาทำนั้นร้ายแรงเพียงใด เวลาที่ท่านนักบุญไปร้องไห้ต่อหน้าคนพวกนี้ ท่านจะพูดว่า “พ่อร้องไห้ เพราะพวกท่านไม่ร้องไห้ (ให้กับบาปที่ตนทำ)”
ในส่วนของการ “ถือความบริสุทธิ์” พระสันตะปาปาทรงให้คำแนะนำว่า พระสงฆ์ต้องรู้จักสนับสนุนและให้กำลังใจกัน เพราะนี่คือวิธีเดียวที่จะช่วยให้พระสงฆ์ดำเนินชีวิตในพระพรแห่งการถือความ บริสุทธิ์ (ครองโสด)
ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงถวายปีพระสงฆ์ไว้ในความคุ้มครองของแม่พระ พร้อมทั้งนำข้อความในพระคัมภีร์มาให้กำลังใจพระสงฆ์ทุกองค์ว่า “ในโลกนี้ ท่านจะมีความทุกข์ยาก แต่อย่าท้อแท้ เพราะเราชนะโลกแล้ว” (จอห์น 16:33)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: