ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

บทภาวนาเพื่อพระสงฆ์

Posted by JinSon on July 16, 2009

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า สงฆ์นิรันดร์

โปรดคุ้มครองบรรดาพระสงฆ์ เพราะท่านเป็นสงฆ์ของพระองค์

ชีวิตของพวกท่านเป็นเครื่องบูชาต่อหน้าพระแท่นศักดิ์สิทธิ์

โปรดคุ้มครองพระสงฆ์  เพราะท่านยังอยู่ในโลก

แต่มิใช่เป็นของโลก โปรดพิทักษ์ท่านในพระหฤทัยของพระองค์

ข้าแต่พระเยซูเจ้า  ขอพระองค์ประทานพระพรแก่พระสงฆ์

และโปรดให้ท่านมั่นคงในกระแสเรียก

โปรดให้ท่านได้รับพระหรรษทาน ที่จะตอบสนองการเรียกของพระองค์ด้วยใจกว้างและยินดี

ข้าพเจ้าขอถวายคำภาวนาแด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้แทนของพระองค์

เป็นพี่น้องและเพื่อนของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ข้าแต่พระมารดามารีย์ ราชินีของพระสงฆ์

ช่วยวิงวอนเทอญ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: