ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

บทภาวนาเพื่อพระสงฆ์ Prayer for Priests

Posted by JinSon on July 16, 2009

บทภาวนาเพื่อพระสงฆ์
Prayer for Priests

ข้าแต่พระเยซู ผู้มีใจอ่อนโยนและสุภาพ
โปรดให้บรรดาพระสงฆ์ทุกองค์ มีความสุภาพ
ข้าแต่พระเยซู ผู้ยากจนและหมดแรงเพื่อวิญญาณ
โปรดให้บรรดาพระสงฆ์ทุกองค์ มีความกระตือรือร้น
ข้าแต่พระเยซู ผู้อดทนและเมตตาต่อคนบาป
โปรดให้บรรดาพระสงฆ์ทุกองค์ มีความเมตตา
ข้าแต่พระเยซู ผู้รับเคราะห์จากบาปในโลก
โปรดให้บรรดาพระสงฆ์ทุกองค์ มีความเสียสละ
ข้าแต่พระเยซู ผู้ช่วยเหลือคนยากจนและบาดเจ็บ
โปรดให้บรรดาพระสงฆ์ทุกองค์ มีความกรุณา
ข้าแต่พระเยซู ผู้เป็นแสงสว่างของโลกและปังทรงชีวิต
โปรดให้บรรดาพระสงฆ์ทุกองค์ศักดิ์สิทธิ์
ข้าแต่พระเยซู ผู้ถูกตรึงกางเขนและถูกทอดทิ้ง
โปรดให้บรรดาพระสงฆ์ทุกองค์ มีใจยอมรับแบบพระองค์
ข้าแต่พระนางมารีย์ พระมารดาของพระเยซูและของพระศาสนจักร
โปรดภาวนาเพื่อบรรดาพระสงฆ์ของพระแม่
นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ องค์อุปถัมภ์ของพระสงฆ์
โปรดภาวนาเพื่อบรรดาพระสงฆ์
นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู ผู้รักบรรดาพระสงฆ์
โปรดภาวนาเพื่อความพากเพียรของกระแสเรียกพระสงฆ์
ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ประทานพระพรให้มีพระสงฆ์
ด้วยความรักและความเมตตาของพระองค์
โปรดประทานพระพรให้พระสงฆ์ และให้คำภาวนาของพระสงฆ์เป็นพระพร

สำหรับพระศาสนจักรและโลกเราด้วยเถิด อาแมน

Jesus, meek and humble of heart,
give all priests your spirit of HUMILITY.
Jesus, poor and worn out for souls,
give all priests your spirit of ZEAL.
Jesus, patient and merciful to sinners,
give all priests your spirit of COMPASSION.
Jesus, victim for the sins of the world,
give all priests your spirit of SACRIFICE.
Jesus, servant of the poor and the wounded,
give all priests your spirit of CHARITY.
Jesus, light of the world and bread of life,
give all priests your spirit of HOLINESS.
Jesus, crucified and forsaken,
give all priests your spirit of SURRENDER.
Marry, Mother of Jesus and Mother of the Church,
pray for your priests.
St. John Vianney, patron of the clergy,
pray for priests.
St. Therese of the Child Jesus, lover of priests,
pray for perseverance of priestly vocation.
Jesus, thank you for the gift of your Priests.
In your mercy and love,
bless them and their prayers
For the Church and the world.
Amen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: