ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

Archive for July, 2009

ประมวลภาพฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีน(ครบรอบ 25 ปีวัดหลังปัจจุบัน)และฉลองภายใน

Posted by JinSon on July 29, 2009

ประมวลภาพฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีน(ครบรอบ 25 ปีวัดหลังปัจจุบัน)และฉลองภายใน

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2009

Photobucket

Photobucket

Read the rest of this entry »

Advertisements

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

ฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีน และฉลอง 25 ปี วัดหลังปัจจุบัน

Posted by JinSon on July 29, 2009

วัน อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2009  คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล เจ้าอาวาส สภาภิบาลวัดนักบุญอันนา คณะครู นักเรียน โรงเรียนอันนาลัย ให้การต้อนรับสัตบุรุษที่เดินทางมาร่วมฉลองวัดนักบุญอันนากันอย่างล้นหลาม เพื่อมาขอพร และชมพระรูปนักบุญอันนาที่สูงที่สุดในประเทศไทย

เวลา 09.30 น. พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เดินทางมาถึงวัดนักบุญอันนาท่าจีน ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น พระคุณเจ้าเข้าวัดเพื่อสวดภาวนาขอพร ก่อนจะเดินไปที่ศาลานักบุญอันนา ถวายช่อดอกไม้แด่พระรูปนักบุญอันนา ( องค์เดิมสีดำที่ เคยอยู่บริเวณด้านหน้าวัด ซึ่งตอนนี้ทำการบูรณะ ปรับแต่งให้สวยงามขึ้น และนำมาประดิษฐานอยู่ภายในศาลา( ท่าน้ำ ) นักบุญอันนา ) ก่อนที่จะเดินทางไปเตรียมตัวที่ห้องรับรอง

ใน เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พร้อมกับพระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ อดีตประมุขปกครองสังฆมณฑลเชียงใหม่ คณะสงฆ์ และบรรดาสัตบุรุษต่างมารวมกันอยู่ณ บริเวณ ศาลาพระรูปนักบุญอันนา Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

ฉลองภายใน วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

Posted by JinSon on July 29, 2009

เมื่อ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2009(2552) เวลา18.30น. คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน เชิญคุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุงอดีตเจ้าอาวาสวัด ซึ่งปัจจุบันคุณพ่อเป็นผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย   มาเป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองภายในวัดนักบุญอันนา ท่าจีน ร่วมกับคุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ มีบรรดาสัตบุรุษมาร่วมพิธีฉลองภายในวันนี้เป็นจำนวนมาก โดยหลังจากพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณแล้ว มีการแห่รอบๆหมู่บ้านโดยรถของสัตบุรุษลูกวัดนักบุญอันนา ท่าจีน ร่วมขบวนแห่ในวันนี้กว่า 50 คัน  บรรยากาศในเย็นวันนี้อากาศดีฝนไม่ตก   และเด็กๆนักขับร้องตัวน้อยๆก็ขับร้องได้อย่าง   ไพเราะและพร้อมเพรียงกัน จนคุณพ่อวรยุทธเอ่ยปากชมเด็กๆที่ขับร้องในวันนี้อย่างดี Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

ประมวลผลภาพงานวันอภิเสกพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศร

Posted by JinSon on July 24, 2009

ประมวลผลภาพงานวันอภิเสกพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศร

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2009

Photobucket

Photobucket Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

ประวัสติพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

Posted by JinSon on July 24, 2009

ประมวลผลภาพงานวันอภิเสกพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศร

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2009

ลูกวัด อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
วันเดือนปี เกิด10 ธันวาคม  1959    (2502)
รับศีลล้างบาป16  ธันวาคม 1959   (2502)
พ่อทูนหัว เปโตร  จรรยา ระงับพิศม์
รับศีลกำลัง1 พฤศจิกายน  1970
บิดา ยอห์น บัปติส เกษตร    จรัสศรี
มารดา ลูซีอา เดือนฉาย    จรัสศรี
มีพี่น้อง 5   คน    ชาย  2  คน     หญิง   3   คนเป็นบุตรคนที่   2
ที่อยู่บ้านเลขที่ 56   หมู่   1   ตำบลบางยี่รงค์  อำเภอบางคนที
จังหวัด    สมุทรสงคราม  75120 Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

ประมวลภาพอัญเชิญนักบุญอันนา สูง8เมตร ขึ้นประดิษฐานบนศาลา วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

Posted by JinSon on July 21, 2009

ประมวลภาพอัญเชิญนักบุญอันนา สูง8เมตร ขึ้นประดิษฐานบนศาลา วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

อัญเชิญนักบุญอันนา สูง8เมตร ขึ้นประดิษฐานบนศาลา วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

Photobucket

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in Picture - รูป, Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

ประมวลภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพระรูปนักบุญอันนา ชุดที่ 2

Posted by JinSon on July 21, 2009

ประมวลภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพระรูปนักบุญอันนา ชุดที่ 1

Photobucket

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว, Picture - รูป | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

ประมวลภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพระรูปนักบุญอันนา ชุดที่ 1

Posted by JinSon on July 21, 2009

ประมวลภาพความคืบหน้าการก่อสร้างพระรูปนักบุญอันนา ความสูง 8 เมตร ณ วัดนักบุญอันนาท่าจีน ชุดที่1


Photobucket

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว, Picture - รูป | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

ระมวลภาพ ภาพเก่า-เล่าอดีต วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

Posted by JinSon on July 21, 2009

ระมวลภาพ ภาพเก่า-เล่าอดีต วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

ภาพเก่า-เล่าอดีต วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

Photobucket

Photobucket Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว, Picture - รูป | Tagged: , , , | Leave a Comment »

พิธีเปิดสัมมนาพระสงฆ์

Posted by JinSon on July 19, 2009

วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2009
พิธีเปิดสัมมนาพระสงฆ์

เล่าบรรยากาศ การเข้าร่วมสัมมนาพระสงฆ์ วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2009

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาพระสงฆ์ ครั้งที่ 27

Posted by JinSon on July 19, 2009

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาพระสงฆ์ ครั้งที่ 27

13 กรกฎาคม 2009 วจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปี ครั้งที่   27
โดยพระคาร์ดินัล ไมกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บทเทศน์ในวจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปี ครั้งที่ 27 ดาวน์โหลดเอกสาร
14 กรกฎาคม 2009 มิสซาวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009
บทเทศน์ โดยพระสังฆราชเทียนชัย  สมานจิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประธานจัดงานกล่าวเปิดสัมมนา
โดยคุณพ่อวัชรินทร์ ต้นปรึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู กล่าวเปิดสัมมนา
โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ดาวน์โหลดเอกสาร
Apostolic Nuncio
โดย พระอัครสังฆราชซัลวาตอเร  เปนนักคีโอ
ดาวน์โหลดเอกสาร
SYNOD OF BISHOPS สมัชชาพระสังฆราช
โดย  พระสังฆราช ประธาน ศรีดารุณศีล
อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

ประมวลภาพบรรยากาศสัมมนาพระสงฆ์ประจำปี และร่วมแสวงบุญ นักบุญอันนา

Posted by JinSon on July 19, 2009

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2009
ประมวลภาพบรรยากาศสัมมนาพระสงฆ์ประจำปี  และร่วมแสวงบุญ นักบุญอันนา
(ความสูง8เมตร) ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว | Tagged: , , , | Leave a Comment »

ประมวลภาพเก็บตกบรรยากาศสัมมนาพระสงฆ์ครั้งที่27 ณ บ้านผู้หว่าน

Posted by JinSon on July 18, 2009

ประมวลภาพบรรยากาศสัมมนาพระสงฆ์ประจำปี ครั้งที่ 27 มิสซาโมทนาคุณชีวิตสงฆ์ ฉลองสังฆภาพสงฆ์ ร่วมแสดงความยินดีกับพระสังฆราชใหม่และสงฆ์ใหม่

วันพฤหัสที่ 16 กรกฎาคม 2009


Photobucket

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว | Tagged: , , , | Leave a Comment »

ประมวลภาพเก็บตกบรรยากาศสัมมนาพระสงฆ์ครั้งที่27 ณ บ้านผู้หว่าน

Posted by JinSon on July 18, 2009

ประมวลภาพเก็บตกบรรยากาศสัมมนาพระสงฆ์ครั้งที่27 ณ บ้านผู้หว่าน

วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2009

เก็บตกบรรยากาศสัมมนาพระสงฆ์ครั้งที่27 ณ บ้านผู้หว่าน

Photobucket

Read the rest of this entry »

Posted in ข่าว | Tagged: , , | Leave a Comment »

นักบุญ ยอห์น มารีอา เวียนเนย์ (1786 – 1859)

Posted by JinSon on July 16, 2009

นักบุญ ยอห์น มารีอา เวียนเนย์ 1786 – 1859

ระลึกถึงวันที่ ภ สิงหาคม

นักบุญ ยอห์น มารีอา เวียนเนย์  เกิดใกล้เมืองลีอองส์ ในประเทศฝรั่งเศส ในครอบครัวชาวนา ซึ่งเป็นคริสตชนที่ดีมาก

ท่าน ได้เจริญเติบโตขึ้นในระหว่างที่เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในประเทศฝรั่งเศส หลังจากที่ผ่านอุปสรรคความยากลำบากต่างๆ และเรียนรู้ไม่สู้จะประสบความสำเร็จนัก ท่านก็ได้บวชเป็นพระสงฆ์ในปี 1815  ท่านได้เป็นปลัดอยู่ 3 ปี  ต่อมาก็ได้เป็นเจ้าวัดคนแรกของตำบลอาร์ส Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »