ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

ญาณวิทยา(ทฤษฎีความรู้) -Epistemology

Posted by JinSon on June 23, 2009

รายวิชา PY234 ญาณวิทยา(ทฤษฎีความรู้) (Epistemology

ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : ญาณวิทยา
บทที่2 : วิวัฒนาการแห่งความรู้ของมนุษย์
บทที่3 : ญาณวิทยาของโสเครตีสและเพลโต
บทที่4 : อะไรคือสิ่งที่เรารู้
บทที่5 : ทฤษฎีว่าด้วยบ่อเกิดความรู้
บทที่6 : ทฤษฎีอนุมานนิยมหรือทฤษฎีความรู้เชิงวิจารณ์
บทที่7 : ทฤษฎีว่าด้วยบ่อเกิดความรู้ (ต่อ)
บทที่8 : ทฤษฎีความรู้ปลีกย่อยและวิธีการสร้างความรู้
บทที่9 : อวกาศ, กาล, เนื้อสารและความเป็นเหตุและผล…
บทที่10 : ญาณวิทยาของอินเดีย
บทที่11 : ญาณวิทยาตามแนวพุทธปรัชญา
บรรณานุกรม : Reference

download: ญาณวิทยา

or Epistemology

Advertisements

One Response to “ญาณวิทยา(ทฤษฎีความรู้) -Epistemology”

  1. antonio said

    I am interested in this field because it is new for me. I would like to know more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: