ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

หนังสือปฐมกาล 4

Posted by JinSon on June 19, 2009

กาอินและอาแบล

4 1มนุษย์มีเพศสัมพันธ์กับเอวา ภรรยาของตน นางก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิด กาอิน เอวาพูดว่า “ดิฉันได้ลูกชายมาเดชะพระยาห์เวห์” 2ต่อมานางก็ให้กำเนิดน้องชายของกาอินชื่ออาแบล อาแบลเป็นคนเลี้ยงแกะ ส่วนกาอินเป็นคนเพาะปลูก 3วันหนึ่ง กาอินนำผลที่เกิดจากแผ่นดินมาถวายเป็นบูชาแด่พระยาห์เวห์ 4ส่วนอาแบลนำแกะที่เกิดจากฝูงรุ่นแรกและไขมันแกะมาถวายด้วย พระยาห์เวห์พอพระทัยอาแบลและเครื่องบูชาของเขา 5แต่ไม่พอพระทัยกาอินและเครื่องบูชาของเขา กาอินโกรธมากหน้าตาบึ้งตึง 6พระยาห์เวห์ตรัสถามกาอินว่า “ท่านโกรธหน้าตาบึ้งตึงทำไม 7ถ้าท่านทำดี ท่านย่อมเงยหน้าขึ้นได้ แต่ถ้าท่านทำไม่ดี บาปกำลังหมอบอยู่ที่ประตู คอยตะครุบตัวท่าน แต่ท่านจะต้องเอาชนะมันให้ได้” 8กาอินพูดกับอาแบลน้องชายว่า “เราจงไปในทุ่งนากันเถิด” ขณะที่ทั้งสองคนอยู่ในทุ่งนา กาอินก็ลงมือทำร้ายอาแบลน้องชายและฆ่าเสีย

9พระยาห์เวห์ตรัสถามกาอินว่า “อาแบลน้องชายท่านอยู่ที่ไหน” เขาทูลตอบว่า ข้าพเจ้าไม่ทราบ ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลน้องหรือ” 10พระองค์ตรัสว่า “ท่านทำอะไรลงไป เลือดของน้องชายของท่านจากพื้นดินร้องดังมาถึงเรา 11บัดนี้ท่านจะต้องถูกสาปแช่งให้ออกไปจากแผ่นดินที่อ้าปากรับโลหิตของน้องชายที่ท่านฆ่า 12เมื่อท่านเพาะปลูก แผ่นดินจะไม่ให้ผลแก่ท่านอีก ท่านจะต้องเร่ร่อนหลบหนีไปบนแผ่นดิน” 13กาอินทูลพระยาห์เวห์ว่า “โทษของข้าพเจ้าหนักเกินกว่าจะรับอภัยได้ 14ดูซิ วันนี้พระองค์ทรงขับไล่ข้าพเจ้าออกจากแผ่นดินนี้ ข้าพเจ้าต้องหลบซ่อนจากพระพักตร์ของพระองค์ เร่ร่อนหนีหน้าผู้คนบนแผ่นดิน ใครพบข้าพเจ้าก็จะฆ่าข้าพเจ้าเสีย” 15พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า “ไม่ได้ ใครฆ่ากาอิน จะถูกแก้แค้นเป็นเจ็ดเท่า” และพระยาห์เวห์ทรงทำเครื่องหมายไว้ที่ตัวกาอิน เพื่อเตือนคนที่พบไม่ให้ฆ่าเขา 16กาอินออกไปพ้นพระพักตร์ของพระยาห์เวห์ และอาศัยอยู่ในแผ่นดินโนด ทางตะวันออกของเอเดน

ลูกหลานของกาอิน

17กาอินมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา นางก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดเอโนค กาอินสร้างเมืองขึ้น และเรียกเมืองนั้นตามชื่อบุตรของตนว่าเอโนค 18เอโนคเป็นบิดาของอิราด และอิราดเป็นบิดาของเมหูยาเอล เมหูยาเอลเป็นบิดาของเมธูชาเอล และเมธูชาเอลเป็นบิดาของ ลาเมค 19ลาเมคมีภรรยาสองคน คนแรกชื่ออาดาห์ อีกคนหนึ่งชื่อศิลลาห์ 20อาดาห์ให้กำเนิดยาบาล ผู้เป็นบิดาของคนเลี้ยงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในกระโจม 21น้องชายของเขาชื่อยูบาล เป็นบิดาของนักดนตรีทุกคนที่ดีดพิณและเป่าขลุ่ย 22ส่วนศิลลาห์ให้กำเนิดทูบัล กาอิน ซึ่งเป็นบิดาของช่างทองสัมฤทธิ์ และช่างเหล็กทุกคน น้องสาวของทูบัลกาอินชื่อนาอามาห์

23ลาเมคพูดกับภรรยาทั้งสองของตนว่า

“อาดาห์และศิลลาห์เอ๋ย จงฟังเสียงของฉันเถิด

ภรรยาของลาเมคเอ๋ย จงตั้งใจฟังคำพูดของฉันเถิด

ฉันฆ่าคนหนึ่งที่ทำให้ฉันบาดเจ็บ

ฉันฆ่าเด็กคนหนึ่ง เพราะเขาทำให้ฉันเป็นแผล

24ถ้ากาอินจะถูกแก้แค้นเป็นเจ็ดเท่า

ลาเมคจะถูกแก้แค้นเป็นเจ็ดสิบเจ็ดเท่า”

เสทและลูกหลาน

25อาดัมมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอีก นางให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง เรียกชื่อว่าเสท นางพูดว่า “เพราะพระเจ้าประทาน บุตรชายอีกคนหนึ่งแก่ข้าพเจ้าแทนอาแบล ซึ่งถูก กาอินฆ่า” 26เสทมีบุตรชายคนหนึ่งด้วย ซึ่งเขาตั้งชื่อว่าเอโนช สมัยนั้นผู้คนเริ่มเรียกขานพระนามของพระยาห์เวห์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: