ปรัชญา และ ศาสนา

Philosophy and Theology (www.saengtham.tk)

ประวัติ พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี สังฆมณฑลจันทบุรี

Posted by JinSon on June 8, 2009

bishopsiri02ลูกวัด

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

วันเดือนปี

เกิด10 ธันวาคม  1959    (2502)

รับศีลล้างบาป16  ธันวาคม 1959   (2502)

พ่อทูนหัว

เปโตร  จรรยา ระงับพิศม์

รับศีลกำลัง1 พฤศจิกายน  1970

บิดา

ยอห์น บัปติส เกษตร    จรัสศรี

มารดา

ลูซีอา เดือนฉาย    จรัสศรี

มีพี่น้อง

5   คน    ชาย  2  คน     หญิง   3   คนเป็นบุตรคนที่   2

ที่อยู่บ้านเลขที่

56   หมู่   1   ตำบลบางยี่รงค์  อำเภอบางคนที
จังหวัด    สมุทรสงคราม  75120

ระดับประถมต้น

โรงเรียนดรุณานุเคราะห์

ระดับประถมปลาย

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ระดับมัธยมต้น

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ระดับมัธยมปลาย

ปี1978 ม.ศ.5  ร.ร.เบญจมราชูทิศ  ราชบุรี

ระดับอุดมศึกษา

•สาขาปรัชญาและศาสนา  ปี1983  แสงธรรม
•สาขาเทววิทยา  ปี1986  แสงธรรม

ผู้อ่านพระคัมภีร์

วันที่ 15 สิงหาคม  1984(แสงธรรม)
โดยพระสังฆราช ยออากิม พเยาว์   มณีทรัพย์

ผู้ช่วยพิธีกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม  1985(แสงธรรม)
โดยพระสังฆราช ลอเรนซ์ คายน์  แสนพลอ่อน

สังฆานุกร

วันที่ 15 สิงหาคม  1986(แสงธรรม)
โดยพระสังฆราช มีคาแอล บุญเลื่อน  หมั้นทรัพย์

พระสงฆ์

วันที่   9 พฤษภาคม  1987  (บางนกแขวก)
โดยพระสังฆราช ยอห์นบอสโก มนัส    จวบสมัย

ปี 1987 –  1988

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระหฤทัย วัดเพลง
จิตตาธิการเยาวชนระดับสังฆมณฑล

ปี 1989 – 1990

รองอธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี
เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว

ปี 1991

ศึกษา Evangelization ฟิลิปปินส์ และ EAPI ฟิลิปปินส์

ปี 1992 –  1995

อธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี

ปี 1996 –  1997

เจ้าอาวาสวัดราชบุรี

ปี 1998 –  2000

ศึกษาต่อระดับปริญญาโท วิชา Moral Theology ที่อิตาลี

ปี 2001 –  2005

รองอธิการบ้านเณรแสงธรรม  อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม

ปี 2005 ( 1 ส.ค. – 22 ต.ค. )

ร่วมโครงการพักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสงฆ์

ปี 2006 –  2007

อุปสังฆราชประธานคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล

ปี 2007

อุปสังฆราช รักษาการอธิการ สามเณราลัยแม่พระนิรมล
ประธานคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล

ปี 2008

อุปสังฆราช อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี และโรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ
ประธานคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล
เจ้าอาวาสรองอาสนวิหาร นักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี

ปี 2009

ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช สังฆมณฑลจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 เม.ย.09

* หมายเหตุ

บันทึกเมื่อ7 เมษายน 2009

ขอบคุณข้อมูลจากคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ สังฆมณฑลราชบุรี ครับ

Advertisements

One Response to “ประวัติ พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี สังฆมณฑลจันทบุรี”

  1. ornuma manyat said

    I love father.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: